РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО 2018/Files/images/images (5).jpg

1.Динамічно вивчайте програмний матеріал.

2.Актуалізуйте вже засвоєне.

3.Розказуйте учням програмні вимоги до ЗНО.

4.Продемонструйте випускникам усі форми тестових завдань.

5.Застосовуйте тестування у навчальному процесі впродовж усього шкільного курсу. Проводьте, якщо є така нагода, домашні, самостійні, контрольні роботи з використанням тестів. Це вироблятиме в учнів навички роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати їх складати тести не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід ознайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їхнього усунення./Files/images/images (1).jpg

6.При вирішенні завдань відкритої форми наголосіть на важливості обґрунтування основних етапів розв'язку (наведіть відповідні факти — властивості, теореми, ознаки тощо), на лаконічному записі, правильному і раціональному використанні позначень. Зверніть увагу на те, що малюнки до завдань (задач) мають бути чіткими, їх треба робити за певними правилами. Включення додаткових елементів (при потребі) — цілком обґрунтоване. Підкресліть, що еталонів розв'язання завдань та їхнього запису немає і бути не може. Запис учнями розв'язків, з одного боку, — це документальне підтвердження процесу міркувань учня. З іншого — цей запис характеризує культуру мовлення, виявляє знання термінології навчальної дисципліни. Учень має розуміти, що провести правильне обчислення і розв'язати завдання — це не завжди одне й теж.

7. Удосконалюйте навички усної лічби, оскільки під час проведення ЗНО заборо­нено використовувати калькулятор для обрахунків.

8. Ознайомтеся з критеріями оцінювання відкритого завдання, зразки яких є в «Інформаційних матеріалах»

9. Зверніть увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратило основної ідеї освіти — гармонійного розвитку дитини як особистості./Files/images/images (7).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 634

Коментарi